Proiektua

Crea Salud gizartea eraldatzeko proiektu bat da, eta Euskadin eta Nikaraguan garatzen da.

Rositan, Prinzapolkan (Nikaragua) eta Bilbon (Euskadi), emakume nikaraguarrek prestakuntza jaso zuten sakelako telefonoen erabileran, beren komunitateetan eta auzoetan ekimen eraldatzaileak abian jartzeko tresna moduan erabiltzeko; bestalde, ikus-entzunezkoen bitartez, osasunaren arloan bizi dituzten errealitateak eta beren bizipenak erakusten dizkigute, bai eta beren beharrei erantzuteko orduan komunitatean nola antolatzen diren ere. Esperientzia horretatik, parte-hartzean oinarritutako dokumental bat sortu zen: “La Salud en mi Comunidad”; protagonisten begiradaren bitartez, herritar guztiek osasun-laguntza jasotzeko eskubidea izan dezaten beren komunitateetan abiarazten dituzten ekimenak ezagutuko ditugu.

Nikaraguako esperientzia horretatik abiatuta, maila globalean nahiz toki-mailan osasun-laguntza eskuratzeko orduan dauden desorekei buruz gogoeta egiteko prozesu bat abiarazi zuen Farmamundik osasunaren eta farmaziaren arloetako Euskadiko ikasleekin eta profesionalekin, eta aniztasunari lotutako ekitatearen dimentsioa (generoa, kulturartekotasuna, sexu-aniztasuna, ahalmen-aniztasuna) nabarmendu nahi izan du bereziki. Euskadiko hainbat udalerritan antolatutako prestakuntza- eta mobilizazio-prozesu batean parte hartzen dute ikasleek eta profesionalek, eta herritarrei zuzendutako sentsibilizazio-ariketaren gidariak dira, beren inguruan aldaketak sortzeko, gizarte bidezkoago baten eraikuntzan parte hartuz.

Esperientzia horien sistematizazioaren bitartez, hainbat baliabide pedagogiko landu ditugu, eta CreaSalud maletatxoetan jaso ditugu; horien bidez, prozesu parte-hartzaile eta eraldatzaileak abiarazi ahal izango dira osasunerako eskubidearen inguruan. Horretarako, prozesu horiek ezartzeko prestatzen ditugu irakasleak, eta bide horretan laguntzen diegu. Prozesu horietan, ikasleek, jolasaren eta lan kooperatiboaren bidez, tokian tokiko nahiz maila globaleko osasun-sarbidearen errealitateari buruzko ikus-entzunezko proiektu propioak diseinatzen dituzte eta horien inguruko hausnarketa egiten dute, parte-hartzea, inplikazioa eta mobilizazioa sustatuz beren ingurunea eraldatzeko.

TESTUINGURUA

Osasunaren esparruko desorekak herrialde bereko edo herrialde desberdinetako pertsonen artean gertatzen diren aldeei edo desberdintasunei egiten die erreferentzia. Gizarte-mailen, generoaren, etniaren eta beste faktore politiko eta sozioekonomiko batzuen arabera, oso desberdina da osasun-laguntza eskuratzeko aukera. CreaSalud proiektuko parte-hartzaileek ekimen ugari jarri dituzte abian desberdintasun horiek ikusarazteko eta horiei aurre egiteko.

HELBURUAK

Ahalduntzea

parte-hartzaileak ahaldundu egiten dira, sakelako telefonoen bitartez ekintza eraldatzaileak praktikara eramateko komunitateko ekimenetan osasunerako eskubidea sustatzeko.

Gizartea aldatzea

gizartea aldatzeko prozesuetan laguntzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologiek eskaintzen dituzten aukeretatik abiatuta.

Herritarrak mugiaraztea

herritarren parte-hartze aktiboa bultzatzea Euskadin eta Nikaraguan, osasunerako eskubidearen defentsan aktiboki parte har dezaten, eskubideen, generoaren, aniztasunaren eta ingurumenaren ikuspegitik.

Erantzuteko gaitasuna

erantzuteko aukera emango duen metodologia bat garatzea, parte hartzen duten pertsonek eta erakundeek beste pertsona batzuei transferitu ahal izateko eta beren inguru geografiko eta sozialean adabegiak sortzeko.

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko elkarrizketa

Nikaraguan eta Euskadin parte hartzen duten pertsonen eta taldeen artean gogoetarako eta elkarrizketarako prozesu bat eraikitzea, osasunerako eskubidea sustatzeko.

Komunikazio horizontala

parte hartzen duten pertsonek proiektuan sortutako gogoetarako prozesuen berri emango diete gainerako herritarrei.

METODOLOGIA

Lankidetzaren bidez egiten da, prestakuntza-prozesuen eta edukien eraikuntza kooperatiboaren bidez; jolasa erabiltzen da tresna gisa, bai eta ikaskuntza-prozesuak eta zerbitzu solidarioa ere, gogoeta egiteko eta partaideen gaitasunak garatzeko. Gainera, parte-hartzaileek komunikazio horizontaleko ariketa bat gidatzen dute, beren komunitateetan eta auzoetan prozesu eraldatzaileak sortzeko eta gizarte bidezkoago eta berdinzaleago baten eraikuntzan parte aktibo izateko.